ภาษีโรงเรือนคือ-ว่าด้วยเรื่องลดหย่อนภาษี กับประกันชีวิต

1:ว่าด้วยเรื่องลดหย่อนภาษี กับประกันชีวิต

2:แนะนำหนังสือการเมือง☀️🌤

ภาษีโรงเรือนคือ_

ภูมิขอแนะนำหนังสือการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทำให้เราเข้าใจสังคมไทยมากยิ่งขึ้นครับ

เขียนชนบทให้เป็นชาติ:กำเนิดมานุษยวิทยาในยุคสงครามเย็น

ผู้เขียน:เก่งกิจกิติเรียงลาภ

หนังสือเล่มนี้เล่าถึงการสร้างภาพจำพื้นที่ชนบทของรัฐไทยภายใต้การมีอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามเย็นเป็นภาพสำเร็จที่เรามักจะนึกถึงเวลาพูดถึงพื้นที่ชนบทสังเกตได้จากหน้าปก

สมัยก่อนเราจะใช้คำว่าพื้นที่ต่างจังหวัดมากกว่าชนบทหลังจากที่อเมริกาเข้ามามีบทบาทการสร้างความรู้สังคมมานุษยวิทยาในประเทศไทยทำให้เกิดคำว่าพื้นที่ชนบทที่เมื่อก่อนใช้เรียกพื้นที่ที่ไม่ใช้ย่านราชประสงค์เกิดการศึกษาลงพื้นที่ในภาคเหนือและอีสานอย่างจริงจังเพื่อป้องกันคอมมิวนิสต์

ภาพชนบทไทยถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อรองรับความเชื่อเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่ออุดมการณ์การเมืองเพื่อสร้างให้คนที่มีความหลากหลายความเชื่อที่แตกต่างภาษาพูดที่แตกต่างกันมากลายเป็นคนไทยเพื่อรวมอำนาจของรัฐไทย

คนกรุงเทพมักจะหาเข้าใจพื้นที่ชนบทต่างจังหวัดนั้นมีความสงบเต็มไปด้วยธรรมชาติ

แต่ความเป็นจริงแล้วเต็มไปด้วยความขัดแย้งและมีความหลากหลายที่แตกต่างกันอย่างมาก

คนต่างจังหวัดมักจะถูกเข้าใจว่าไม่เข้าใจการเมืองไม่เข้าใจโลกแต่ที่จริงแล้วประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมที่พวกเขาไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลมาช้านาน

จึงเกิดการเรียกร้องมากขึ้นแต่เนื่องจากคนกรุงเทพคิดว่าชาวบ้านนั้นมีความสุขดีไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายความขัดแย้งเหมือนในกรุงเทพจึงเมื่อเกิดการเรียกร้องสิ่งต่างๆการประท้วงทำให้คนกรุงเทพมักไม่เข้าใจความยากลำบากของพื้นที่ชนบทที่ไม่ใช่กรุงเทพเชื่อว่าอยู่ชนบทดีกว่าอยู่ในเมือง

3:ใครที่มีรายการเคลื่อนไหวตามนี้ รีบเชคด่วนจร้าาาา
จะสิ้นปีแล้ว ไม่ลืมหาประกันลดหย่อนภาษีกันนร้าาาา

📣รวมประเด็นเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ถูกนำส่งสรรพากร ทั้งหมด 📊

1. เงื่อนไขแรก คือมีเงินเข้า 3,000 ครั้ง ต่อปี ไม่ว่ามีจำนวนเงินเท่าไหร่จะถูกนำส่งทันที

2. หากมียอดเงินเข้าเกิน 400 ครั้ง และจำนวนเงินเกิน 2 ล้านขึ้นไป หากเข้าทั้ง 2 เงื่อนไขจะถูกนำส่งข้อมูลทันที

3. กรณีที่นำเงินไปฝากธนาคาร จะถูกนับเพราะถือเป็นเงินเข้าธนาคาร (กรณีที่ไม่ใช้รายได้สามารถชี้แจงได้)

4. ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี เพื่อชำระสินค้า จะถูกนับเงินเข้าทันที 🫣

5. ธนาคาารแต่ละแห่งจะนับแยกกัน แต่กรณีที่มีหลายบัญชีแต่เป็นธนาคารเดียวกันจะถูก นับรวมเช่นหากมีธนาคาร A 3 บัญชี ก็จะนับรวมทั้ง 3 บัญชี😱

6. บัญชีร่วมจะถูกนับรวม 100% เช่น หากนาย A และ B มีบัญชีร่วมกัน แล้วมีเงินเข้า 200 ครั้ง จะถือว่า นาย A มีเงินเข้า 200 ครั้ง และนาย B มีเงินเข้า 200 ครั้ง

7. ทุกปีจะเริ่มเก็บยอดเงินเข้าธนาคารตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มเก็บจริงจังปี 2563 แล้วนะคะ

8. ธนาคารจะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ‼️

➡️ ทักสอบถามเกี่ยวกับ #ประกันลดหย่อนภาษี
กับนิญาอลิอันซ์อยุธยาได้ค่ะ

#ประกันทำผ่านออนไลน์ได้นะคะ

#ประกันสุขภาพทำได้ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ค่ะ

#ประกันสมัครผ่านออนไลน์ได้นะคะ💯💯

สนใจสอบถามทักหานิญาได้ค่ะ
☎ : 0998859814
🆔 : Niya_veelove

#นิญาอลิอันซ์อยุธยา #อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต #ประกันชีวิต
#ประกันสุขภาพ #ประกันสุขภาพเหมาจ่าย #ลดหย่อนภาษี #มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต #ประกันโรคร้าย #รายได้เสริมออนไลน์ #ตัวแทนประกันชีวิต #ประกันทำผ่านออนไลน์ #ประกันสุขภาพเด็กแรกเกิด #รับสมัครทีมงาน #ประกันกลุ่ม #ประกันการเดินทาง #คุณค่าประกัน #ตัวแทนไม่เทไม่ทิ้งลูกค้า

ใครที่มีรายการเคลื่อนไหวตามนี้รีบเชคด่วนจร้าาาา

จะสิ้นปีแล้วไม่ลืมหาประกันลดหย่อนภาษีกันนร้าาาา

📣รวมประเด็นเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ถูกนำส่งสรรพากรทั้งหมด📊

1.เงื่อนไขแรกคือมีเงินเข้า3,000ครั้งต่อปีไม่ว่ามีจำนวนเงินเท่าไหร่จะถูกนำส่งทันที

2.หากมียอดเงินเข้าเกิน400ครั้งและจำนวนเงินเกิน2ล้านขึ้นไปหากเข้าทั้ง2เงื่อนไขจะถูกนำส่งข้อมูลทันที

3.กรณีที่นำเงินไปฝากธนาคารจะถูกนับเพราะถือเป็นเงินเข้าธนาคาร(กรณีที่ไม่ใช้รายได้สามารถชี้แจงได้)

4.ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระสินค้าจะถูกนับเงินเข้าทันที🫣

5.ธนาคาารแต่ละแห่งจะนับแยกกันแต่กรณีที่มีหลายบัญชีแต่เป็นธนาคารเดียวกันจะถูกนับรวมเช่นหากมีธนาคารA3บัญชีก็จะนับรวมทั้ง3บัญชี😱

6.บัญชีร่วมจะถูกนับรวม100%เช่นหากนายAและBมีบัญชีร่วมกันแล้วมีเงินเข้า200ครั้งจะถือว่านายAมีเงินเข้า200ครั้งและนายBมีเงินเข้า200ครั้ง

7.ทุกปีจะเริ่มเก็บยอดเงินเข้าธนาคารตั้งแต่1มกราคม-31ธันวาคมของทุกปีโดยเริ่มเก็บจริงจังปี2563แล้วนะคะ

8.ธนาคารจะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี‼️

➡️ทักสอบถามเกี่ยวกับ

4:#ประกันลดหย่อนภาษี

🌟ถ้าเปิดใจพิจารณาดูให้ดีเราจะพบความจริงอันยิ่งใหญ่ว่าผลิตภัณฑ์ประกันนั้นมีคุณค่าต่อความมั่นคงในชีวิตเราและคนที่รักมากมายมหาศาลเหลือเกิน..📮

💰เบี้ยประกันที่หลายคนคิดว่าจ่ายไปเหมือนไม่ได้ใช้นั้นแท้จริงแล้วเป็นการสร้างเกราะป้องกันความเสียหายก้อนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้กับทุกจังหวะชีวิตของเรา..ใครก็ตามที่เข้าใจประกันและวางแผนการเงินผ่านประกันเอาไว้อย่างเหมาะสมแล้วล่ะก็จะไม่มีทางขาดทุนได้เลยเพราะเกิดแก่เจ็บตายเสียภาษีเป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น..

▶️ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ได้วางแผนผ่านประกันเอาไว้เพราะเสียดายที่จะต้องจ่ายเบี้ยสุดท้ายแล้วไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะรู้สึกขาดทุนรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำประกันไว้ในวันที่ภัยมาเยือน..เราทุกคนมีสิทธิเลือกได้หมดว่าจะทำหรือไม่ทำประกันไว้เพียงแต่ไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนเราและคนที่รักก็ต้องเผื่อใจและยอมรับผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจนั้นด้วย..

✅ซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ทำประกันไว้นั้นนั่นหมายความว่าในอนาคตหากต้องเสียเงินก้อนใหญ่จากภาษีจากการเจ็บป่วยหรือจากการต้องเสียเสาหลักไปเราและคนที่รักก็ต้องเตรียมใจรับมือกับค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่

..…เหล่านั้น….

5:ต่อภาษีรถยนต์ Drive Thru!!!

วันหยุดนี้ได้มีโอกาสมาต่อภาษีรถยนต์@กรมการขนส่งทางบก

จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เค้ามีระบบใหม่สะดวกสบายและรวดเร็วมาก

แค่นั่งอยู่บนรถก็ต่อภาษีได้แล้วค่า

📍เราปักหมุดมาที่กรมการขนส่งทางบก(จตุจักร)

เมื่อมาถึงให้มุ่งหน้าไปที่อาคาร3มีป้ายบอกตลอดทางไม่ต้องกลัวหลงสังเกตดูที่ป้าย‘เลื่อนล้อต่อภาษี’ได้เลยพอเห็นป้ายก้เลี้ยวเข้าไปก้จะพบกับช่องคล้ายๆกับเวลาเราขึ้นทางด่วนเราก้ขับรถเช้าไปต่อแถวได้เลยค่ะจากนั้นก้ค่อยๆขยับเข้าไปเรื่อยๆจนถึงคิว

สิ่งที่เราต้องเตรียมมาสำหรับต่อภาษี

-เล่มทะเบียนรถ

-ตรอ

-พรบ

-เงินสด**

(ที่นี่รับเงินสดเท่านั้นค่ะไม่รับโอนใดๆเลย😅)

พอถึงคิวเราก้ยื่นเอกสารที่เตรียมมาทั้งหมดเลยค่ะ

ใช้เวลาไม่นานจ่ายเงินเสร็จก้ได้ป้ายวงกลมมาใหม่แล้วค่ะ

เรียบร้อยสะดวกและรวดเร็วมาก

เปิดทุกวันจ-ศ(7.30-15.30)

6:ใครที่มีรายการเคลื่อนไหวตามนี้ รีบเชคด่วนจร้าาาา
จะสิ้นปีแล้ว ไม่ลืมหาประกันลดหย่อนภาษีกันนร้าาาา

📣รวมประเด็นเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ถูกนำส่งสรรพากร ทั้งหมด 📊

1. เงื่อนไขแรก คือมีเงินเข้า 3,000 ครั้ง ต่อปี ไม่ว่ามีจำนวนเงินเท่าไหร่จะถูกนำส่งทันที

2. หากมียอดเงินเข้าเกิน 400 ครั้ง และจำนวนเงินเกิน 2 ล้านขึ้นไป หากเข้าทั้ง 2 เงื่อนไขจะถูกนำส่งข้อมูลทันที

3. กรณีที่นำเงินไปฝากธนาคาร จะถูกนับเพราะถือเป็นเงินเข้าธนาคาร (กรณีที่ไม่ใช้รายได้สามารถชี้แจงได้)

4. ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี เพื่อชำระสินค้า จะถูกนับเงินเข้าทันที 🫣

5. ธนาคาารแต่ละแห่งจะนับแยกกัน แต่กรณีที่มีหลายบัญชีแต่เป็นธนาคารเดียวกันจะถูก นับรวมเช่นหากมีธนาคาร A 3 บัญชี ก็จะนับรวมทั้ง 3 บัญชี😱

6. บัญชีร่วมจะถูกนับรวม 100% เช่น หากนาย A และ B มีบัญชีร่วมกัน แล้วมีเงินเข้า 200 ครั้ง จะถือว่า นาย A มีเงินเข้า 200 ครั้ง และนาย B มีเงินเข้า 200 ครั้ง

7. ทุกปีจะเริ่มเก็บยอดเงินเข้าธนาคารตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มเก็บจริงจังปี 2563 แล้วนะคะ

8. ธนาคารจะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ‼️

#ประกันสมัครผ่านออนไลน์ได้นะคะ💯💯

ทักสอบถามประกันกับนิญาอลิอันซ์อยุธยา
☎ : 0998859814
🆔 : Niya_veelove

#นิญาอลิอันซ์อยุธยา #อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต #ประกันชีวิต
#ประกันสุขภาพ #ประกันสุขภาพเหมาจ่าย #ลดหย่อนภาษี

ภาษีโรงเรือนคือ_

ใครที่มีรายการเคลื่อนไหวตามนี้รีบเชคด่วนจร้าาาา

จะสิ้นปีแล้วไม่ลืมหาประกันลดหย่อนภาษีกันนร้าาาา

📣รวมประเด็นเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ถูกนำส่งสรรพากรทั้งหมด📊

1.เงื่อนไขแรกคือมีเงินเข้า3,000ครั้งต่อปีไม่ว่ามีจำนวนเงินเท่าไหร่จะถูกนำส่งทันที

2.หากมียอดเงินเข้าเกิน400ครั้งและจำนวนเงินเกิน2ล้านขึ้นไปหากเข้าทั้ง2เงื่อนไขจะถูกนำส่งข้อมูลทันที

3.กรณีที่นำเงินไปฝากธนาคารจะถูกนับเพราะถือเป็นเงินเข้าธนาคาร(กรณีที่ไม่ใช้รายได้สามารถชี้แจงได้)

4.ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระสินค้าจะถูกนับเงินเข้าทันที🫣

5.ธนาคาารแต่ละแห่งจะนับแยกกันแต่กรณีที่มีหลายบัญชีแต่เป็นธนาคารเดียวกันจะถูกนับรวมเช่นหากมีธนาคารA3บัญชีก็จะนับรวมทั้ง3บัญชี😱

6.บัญชีร่วมจะถูกนับรวม100%เช่นหากนายAและBมีบัญชีร่วมกันแล้วมีเงินเข้า200ครั้งจะถือว่านายAมีเงินเข้า200ครั้งและนายBมีเงินเข้า200ครั้ง

7.ทุกปีจะเริ่มเก็บยอดเงินเข้าธนาคารตั้งแต่1มกราคม-31ธันวาคมของทุกปีโดยเริ่มเก็บจริงจังปี2563แล้วนะคะ

8.ธนาคารจะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี‼️

7:#ประกันเงินออม #ลดหย่อนภาษี

💰ออมสั้นคุ้มครองยาวๆๆแบบนี้เราก็มีนะคะ

👉ออมเงิน10ปี👉คุ้มครองชีวิต18ปี

👉ครบสัญญารับเงินก้อน+เงินปันผล

👉ลดหย่อนภาษีสูงสุด100,000บาท

🍊ประกันชีวิตก็เหมือนกระปุกออมสินนั่นแหละช่วยทำให้เรามีเงินเก็บที่แน่นอนในอนาคต

⏰หากวันนี้เราคือคนที่รู้สึกว่าตัวเองเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่อยากมีเงินเก็บสำรองไว้ให้กับตัวเองและครอบครัวล่ะก็ออมเงินกับประกันเถอะค่ะ

🍋เพจ…นิญาอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันออมทรัพย์ประกันเกษียณ

8:หลบได้หลบไป แต่บอกเลยอาจจะหลบไม่พ้น 🤣
ชีวิตอาจเปลี่ยน ‼️ ภาษีไม่ใช่เรื่องไกลตัว

📣รวมประเด็นเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ถูกนำส่งสรรพากร ทั้งหมด 📊

1. เงื่อนไขแรก คือมีเงินเข้า 3,000 ครั้ง ต่อปี ไม่ว่ามีจำนวนเงินเท่าไหร่จะถูกนำส่งทันที

2. หากมียอดเงินเข้าเกิน 400 ครั้ง และจำนวนเงินเกิน 2 ล้านขึ้นไป หากเข้าทั้ง 2 เงื่อนไขจะถูกนำส่งข้อมูลทันที

3. กรณีที่นำเงินไปฝากธนาคาร จะถูกนับเพราะถือเป็นเงินเข้าธนาคาร (กรณีที่ไม่ใช้รายได้สามารถชี้แจงได้)

4. ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี เพื่อชำระสินค้า จะถูกนับเงินเข้าทันที 🫣

5. ธนาคาารแต่ละแห่งจะนับแยกกัน แต่กรณีที่มีหลายบัญชีแต่เป็นธนาคารเดียวกันจะถูก นับรวมเช่นหากมีธนาคาร A 3 บัญชี ก็จะนับรวมทั้ง 3 บัญชี😱

6. บัญชีร่วมจะถูกนับรวม 100% เช่น หากนาย A และ B มีบัญชีร่วมกัน แล้วมีเงินเข้า 200 ครั้ง จะถือว่า นาย A มีเงินเข้า 200 ครั้ง และนาย B มีเงินเข้า 200 ครั้ง

7. ทุกปีจะเริ่มเก็บยอดเงินเข้าธนาคารตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มเก็บจริงจังปี 2563 แล้วนะคะ

8. ธนาคารจะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ‼️

➡️ ทักสอบถามเกี่ยวกับ #ประกันลดหย่อนภาษี
กับนิญาอลิอันซ์อยุธยาได้ค่ะ

#ประกันทำผ่านออนไลน์ได้นะคะ

นิญายินดีให้ความรู้ ยินดีตอบทุกข้อค่ะ
☎ : 0998859814
🆔 : Niya_veelove

#นิญาอลิอันซ์อยุธยา #อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต #ประกันชีวิต
#ประกันสุขภาพ #ประกันสุขภาพเหมาจ่าย #ลดหย่อนภาษี #มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต #ประกันโรคร้าย #รายได้เสริมออนไลน์ #ตัวแทนประกันชีวิต #ประกันทำผ่านออนไลน์ #ประกันสุขภาพเด็กแรกเกิด #รับสมัครทีมงาน #ประกันกลุ่ม #ประกันการเดินทาง

ภาษีโรงเรือนคือ_

หลบได้หลบไปแต่บอกเลยอาจจะหลบไม่พ้น🤣

ชีวิตอาจเปลี่ยน‼️ภาษีไม่ใช่เรื่องไกลตัว

📣รวมประเด็นเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ถูกนำส่งสรรพากรทั้งหมด📊

1.เงื่อนไขแรกคือมีเงินเข้า3,000ครั้งต่อปีไม่ว่ามีจำนวนเงินเท่าไหร่จะถูกนำส่งทันที

2.หากมียอดเงินเข้าเกิน400ครั้งและจำนวนเงินเกิน2ล้านขึ้นไปหากเข้าทั้ง2เงื่อนไขจะถูกนำส่งข้อมูลทันที

3.กรณีที่นำเงินไปฝากธนาคารจะถูกนับเพราะถือเป็นเงินเข้าธนาคาร(กรณีที่ไม่ใช้รายได้สามารถชี้แจงได้)

4.ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระสินค้าจะถูกนับเงินเข้าทันที🫣

5.ธนาคาารแต่ละแห่งจะนับแยกกันแต่กรณีที่มีหลายบัญชีแต่เป็นธนาคารเดียวกันจะถูกนับรวมเช่นหากมีธนาคารA3บัญชีก็จะนับรวมทั้ง3บัญชี😱

6.บัญชีร่วมจะถูกนับรวม100%เช่นหากนายAและBมีบัญชีร่วมกันแล้วมีเงินเข้า200ครั้งจะถือว่านายAมีเงินเข้า200ครั้งและนายBมีเงินเข้า200ครั้ง

7.ทุกปีจะเริ่มเก็บยอดเงินเข้าธนาคารตั้งแต่1มกราคม-31ธันวาคมของทุกปีโดยเริ่มเก็บจริงจังปี2563แล้วนะคะ

8.ธนาคารจะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี‼️

➡️ทักสอบถามเกี่ยวกับ

Comments are closed.

-->